𝑴𝒐̂̀𝒊 𝒌𝒊𝒂 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̀𝒏

𝑩𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒂̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒂

𝑵𝒂̀𝒐 𝒕𝒂 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̃𝒚 𝒌𝒉𝒖𝒊 𝒓𝒂

𝑹𝒐́𝒕 𝒗𝒂̀𝒐 𝒍𝒚 đ𝒂́ đ𝒆̂̉ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̀𝒏𝒈

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒉𝒂𝒊 𝒉𝒐̣ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒊𝒆̂𝒏

𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒂̃𝒊 𝒗𝒆̣𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏

============================

𝐏𝐀𝐋𝐌 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋:

𝐀𝐝𝐝: 15 Phan Chu Trinh, p. Điện Biên, tp Thanh Hóa.

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟬𝟵𝟭𝟯.𝟲𝟮𝟱.𝟵𝟲𝟴 – 𝟬𝟵𝟭𝟱.𝟵𝟮𝟮.𝟭𝟮𝟭

#tochuclienhoan #sukien

#ăn_uống #palmhotel #tiệc_cưới

#Wedding #chúc_mừngKhông có mô tả ảnh.