𝗖𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝗼???

============================

𝐏𝐀𝐋𝐌 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋:

𝐀𝐝𝐝: 15 Phan Chu Trinh, p. Điện Biên, tp Thanh Hóa.

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟬𝟵𝟭𝟯.𝟲𝟮𝟱.𝟵𝟲𝟴 – 𝟬𝟵𝟭𝟱.𝟵𝟮𝟮.𝟭𝟮𝟭

#tochuclienhoan #sukien #hội_nghị

#ăn_uống #palmhote