0913 193 368

Tag: #tochuclienhoan #sukien #ăn_uống #palmhotel #tiệc_cưới #Wedding #chúc_mừng

TIỆC CƯỚI TẠI PALM HOTEL

0
𝑴𝒐̂̀𝒊 𝒌𝒊𝒂 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̀𝒏 𝑩𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒂̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒂 𝑵𝒂̀𝒐 𝒕𝒂 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̃𝒚 𝒌𝒉𝒖𝒊 𝒓𝒂 𝑹𝒐́𝒕 𝒗𝒂̀𝒐 𝒍𝒚 đ𝒂́ đ𝒆̂̉ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖...

Tin Được Quan Tâm Nhiều