“Khách hàng sẽ quên những điều bạn làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên những cảm nhận mà bạn mang đến cho họ.”
Maya Angelou – Nhà thơ người Mỹ
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về trong nhà
– – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – –
𝐏𝐚𝐥𝐦 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥