Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎Palotel Tul aانگی M i Chúc mừng ngày 20/10 PhuNa Việt nam Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Palm Hotel xin chúc quý khách hàng một nửa thế giới xinh đẹp của chúng ta luôn thành công, hạnh phúc! PALM HOTEL‎'‎

𝑮𝒖̛̉𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒏 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 20/10. 𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̀ đ𝒂̃ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉.

=====================
𝐏𝐀𝐋𝐌 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋
𝐀𝐝𝐝: 15 Phan Chu Trinh, p. Điện Biên, tp Thanh Hóa
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0913. 193.368 – 𝟬𝟵𝟭𝟯.𝟲𝟮𝟱.𝟵𝟲𝟴 – 𝟬𝟵𝟭𝟱.𝟵𝟮𝟮.𝟭𝟮𝟭
𝐓𝐞𝐥: 02373 5 99999
𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: info@palmhotel.vn
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://palmhotel.vn
#palmhotel