𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐛𝐮́𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̀𝐧𝐡. 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐚̆𝐧, 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̉, 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧. , #PalmHotel
🤗
…………………………..
𝐏𝐀𝐋𝐌 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋
𝟏𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐮 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡- 𝐏. Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧- 𝐓𝐏 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚
𝐓𝐞𝐥: 02373 5 99999- 0915 922 121 – 091.3625.968
Có thể là hình ảnh về bóng bay, trong nhà và văn bản cho biết 'Ă TỈNH VĂN PHÒNG UBND CHÀOMỪNG CHÀO NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về bàn và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, bóng bay và trong nhà