Palm hotel luôn là nơi để khách hàng đặt niềm tin, cùng lưu lại kỉ niệm.
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
…………………………..
𝐏𝐀𝐋𝐌 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋
𝟏𝟓 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐮 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡- 𝐏. Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧- 𝐓𝐏 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚
𝐓𝐞𝐥: 02373 5 99999- 0915 922 121 – 091.3625.968
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang đứng và trong nhà