0913 193 368

Tag: chúc mừng thầy thuốc VN

 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐘́ 𝐍𝐆𝐇𝐈̃𝐀 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐘 𝐓𝐇𝐔𝐎̂́𝐂 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟕/𝟎𝟐...

0
Nghề thầy thuốc là một nghề trân quý, chúng ta càng biết ơn sâu sắc hơn những người chiến sĩ áo trắng trên mặt...

Tin Được Quan Tâm Nhiều