𝑀𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 đ𝑒̂̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑣𝑎̃𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ , 𝑙𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑢̀𝑎 𝑎̣:
1. Chùa Thanh Hà – 34 Bến Ngự, P. Trường Thi, TPTH
2. Chùa Đại Bi – Đường Mật Sơn, P. Ngọc Trạo, TPTH
3. Thiền viện Trúc Lâm – Đồi C4, P. Hàm Rồng, TPTH
4. Ngôi Chùa Bụt – Hòn Bò , Hoằng Trường( mới)
5. Chùa Bái Chăm – Thôn 16, Quảng Hồng, Quảng Xương, Thanh Hoá
6. Chùa Mật Đa – Tiền Phong, P. Nam Ngạn, TPTH
7. Chùa Bạch Hạc – 18b Ng. 95 Tạnh Xá, P. Tân Sơn, TPTH
8. Chùa Tăng Phúc – Số 19, Đường Chùa Tăng Phúc, Đông Cương
9. Chùa Hưng Phúc – Đông Hà, TPTH
10. Chùa Đông Sơn (chùa Phạm Thông) – Đường Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TPTH
11. Chùa Giáp Hoa – TT. Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
12. Chùa Sùng Nghiêm – TT. Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
13. Chùa Vồm – Thiệu Khánh, Thiệu Hoá, Thanh Hoá
14. Chùa Yên Cát – Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hoá
15. Chùa Báo Ân – Thiệu Vân, Thiệu Hoá, Thanh Hoá
16. Đền Đức Thánh Cả – Số 3 Đường Đức Thánh Cả, P. Hàm Rồng, TPTH
17. Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh – thôn Duy Tinh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
18. Chùa Hưng Phúc – Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hoá
19. Chùa Châu Long – Thiệu Giao, Thiệu Hoá, Thanh Hoá
20. Đền Nưa – Triệu Sơn
21. Chùa Am Tiên – Tân Ninh, Triệu Sơn
22. Phủ Na – núi Nưa, Như Thanh
23. Đền Sòng – Bỉm Sơn
24. Đền Chín Giếng – Bỉm Sơn
25. Đền Độc Cước – Sầm Sơn
================
𝐏𝐚𝐥𝐦 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥
𝐀𝐝𝐝: 15 Phan Chu Trinh, p. Điện Biên, tp Thanh Hóa.
𝐓𝐞𝐥: 02373. 5 .99999 – 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0913. 193.368
𝟬𝟴𝟴𝟴 𝟯𝟳𝟯 𝟲𝟱𝟲 – 𝟬𝟵𝟭𝟱.𝟵𝟮𝟮.𝟭𝟮𝟭
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: http://palmhotel.vn/
=> Ăn uống Thanh Hóa
Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về ngoài trời