CÁC HẠNG PHÒNG


VIP ROOM

Diện tích: 45m2
Giường: 1 giường Kingsize
Tối đa: 2 người + 01 trẻ em

Chi tiết phòng

LUXURY SUITE ROOM

Diện tích: 55m2
Giường: 1 giường kingsize
Tối đa: 2 người lớn + 01 trẻ em

Chi tiết phòng

TWIN ROOM

Diện tích: 38m2
Giường: 2 giường đơn
Tối đa: 2 người lớn + 01 Trẻ em

Chi tiết phòng

DOUBLE ROOM

  • Diện tích: 35m2
  • Giường: 1 giường đôi.
  • Tối đa: 2 người lớn + 01 trẻ em

Chi tiết phòng